VIII Światowy dzień tabliczki mnożenia

VIII Światowy dzień tabliczki mnożenia

Dnia 1 października 2018 roku Szkoła Podstawowa w Czelatycach po raz kolejny włączyła się w obchody VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klasy IV wystąpili jako eksperci tabliczki mnożenia i sprawdzali wiedzę matematyczną starszych klas oraz nauczycieli. Odbył się także konkurs, w którym wzięli udział uczniowie klas III – VIII. Uczestnicy świetnie się bawili, i co najważniejsze, poszerzyli swoje matematyczne zainteresowania. Nauczycielki matematyki – Panie Elżbieta Suszyło i Barbara Charysz wręczyły uczestnikom konkursu atrakcyjne nagrody.

Agata Ciurko