Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego

Drodzy Rodzice, Uczniowie

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie; z dnia na dzień, zmieniła całą naszą szkolną rzeczywistość. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy także błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że udało nam się zrealizować kształcenie na odległość i możemy powiedzieć – podołaliśmy temu wyzwaniu.

Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi Uczniowie i Wychowankowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą powiedzieć, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego nie będzie tak uroczyste jak w latach ubiegłych. 26 czerwca 2020 r. – dzień kończący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbędzie się w naszej szkole według przesłanego przez wychowawców harmonogramu. Uczniowie z poszczególnych klas przychodzą do szkoły na różne godziny w odstępach 30 minutowych.

Przypominam, że świadectwa szkolne promocyjne / świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wydane zostaną po uprzednim zwrocie do szkoły podręczników, komputerów, książek do biblioteki.

Zasady według których kierujemy się podczas wręczania świadectw

Z powodu istniejącego nadal zagrożenia zakażeniem koronawirusem nie będzie zwyczajowego świętowania zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i witania wakacji w tradycyjny sposób. Kluczowym elementem tej uroczystości będzie odbiór świadectwa ukończenia klasy i promocji do kolejnej.

Świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły będą rozdawane w dwóch salach jednocześnie (na parterze). Wychowawcy zadbają o maksymalne oddalenie uczniów od siebie. 

Nawet prosta dotychczas czynność, wręczenia świadectw, staje się wyzwaniem obarczonym zagrożeniem zakażenia. Dlatego świadectwa będą wydawane w foliach, przez nauczyciela, który wystąpi w jednorazowych rękawiczkach i w maseczce.

Uczniowie wchodzący do szkoły w celu odbioru świadectwa mogą mieć dokonywany pomiar temperatury ciała, ale tylko za zgodą rodziców ucznia niepełnoletniego. Wchodząc do szkoły powinni mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki (zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz). Stosowanie rękawiczek nie jest obowiązkowe, ale uczniowie będą potwierdzać odbiór świadectwa, więc stosowanie rękawiczek jest wymagane. Ponadto uczniowie przychodzą do szkoły z własnym długopisem. Powinien go zabrać ze sobą wychodząc ze szkoły.

Dla absolwentów szkoły podstawowej – to dzień pożegnania ze szkołą i przyjęcia świadectwa jej ukończenia. Przekazywanie uczniom i absolwentom świadectw, nagród, dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych – odbywać się będzie bezdotykowo. Wychowawca przygotuje dla każdego ucznia świadectwo i ewentualną nagrodę i ułoży je na ławkach. Uczeń wchodząc do sali potwierdza odbiór świadectwa przy pomocy własnego długopisu na przygotowanym potwierdzeniu. Obok każdego świadectwa będzie leżała kartka z poświadczeniem odbioru. Uczniowie składają podpis, zabierają świadectwo, ewentualną nagrodę oraz używany długopis, po czym mogą przyjąć od wychowawcy gratulacje, podziękowania i życzenia (przy zachowaniu wymaganych odstępów). Wychowawca może zrobić pamiątkowe zdjęcia. Jest to szczególnie wskazane przy odbieraniu świadectw przez ósmoklasistów. Po odebraniu świadectwa uczniowie w spokoju idą do domu.

Comments are closed.