11 listopada

11 listopada

Spośród słów używanych nieczęsto, Tłumnie dzisiaj na place wybiegło, Słowo piękne, jak honor i męstwo. Słowo, które brzmi – niepodległość. Niepodległość to brąz na cokołach, Lecz na co dzień – mówiąc po prostu Polski dom, polski las, polska szkoła, Polska władza i polski Kościół. Ono znaczy – bez strachu spać, Ono znaczy – spokojnie się budzić, Kochać, śmiać się i pewnie trwać, W wolnym kraju, wśród wolnych ludzi.

Uroczyste odśpiewanie hymnu Polski

Uroczyste odśpiewanie hymnu Polski

W piątek 9 XI br. o godz. 11:11 uczniowie oraz nauczyciele naszej Szkoły uroczyście odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej” oraz Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

Słowa Józefa Piłsudskiego: Niepodległość nie jest dana raz na zawsze […] niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym stały się mottem X Międzyszkolnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbył się 26 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy.

Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

Dnia 15 października 2018r. o godz. 10:30 uczniowie klasy I przystąpili do grona społeczności szkolnej SP w Czelatycach. Ślubowanie uczniów to piękna tradycja. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi i odświętnie ubrani, bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Doniosłym momentem całej uroczystości było ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor – Bogumiła Kopeć. Na pamiątkę pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i drobne upominki. Po…

Czytaj więcej … Read More