Kadra

Kadra

Dyrektor szkoły
dr Bogumiła Kopeć

 

NauczycielePrzedmioty
dr Bogumiła Kopećj. polski
mgr Elżbieta Suszyłoedukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Koniuszyedukacja wczesnoszkolna, technika
mgr Barbara Charyszmatematyka, informatyka
mgr Justyna Łucj. angielski, geografia
mgr Tomasz Pichwychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Łopuszyńskaj. niemiecki
mgr Joanna Skupieńhistoria, wiedza o społeczeństwie
mgr Katarzyna Koniuszybiologia, przyroda, chemia
mgr Magdalena Dylfizyka
mgr Elżbieta Koprowiczplastyka,muzyka, biblioteka
ks. Grzegorz Hanusreligia