Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja czytelnicza

Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja czytelnicza

Dnia 7 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w naszej szkole rozpoczynamy ogólnopolską akcję
czytelniczą Jak nie czytam, jak czytam.
Akcja polega na wspólnym czytaniu książek w całej Polsce w jednym czasie (7.06.2019 r. o
godz. 10.

Głównym celem akcji jest budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie
kojarzyło się z czymś przyjemnym, z relaksem, wolnym czasem i rozrywką. Po prostu w tym
dniu dajemy każdej uczennicy i każdemu uczniowi okazję do poczytania sobie w gronie
koleżanek i kolegów tego, na co każdy ma ochotę. Akcja ma zachęcić tych uczniów, którzy
nie odkryli radości z czytania, a książkę wciąż traktują jako przykry obowiązek. Przekonamy
się, że czytać możemy wszyscy – łącznie z nauczycielami, pracownikami szkoły i gośćmi.

Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak
naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki. Rekord ma motywować
uczniów do czytania.

Podstawą sukcesu akcji jest jej prostota. Każdy organizuje ją tak, jak może – od
spektakularnych obchodów po kameralne wspólne czytanie.

Przebieg:
Podstawową formą uczestnictwa jest zebranie uczniów oraz innych zainteresowanych osób w
wybranym miejscu z książkami, wspólne czytanie, zrobienie zdjęcia oddającego frekwencję i
wypełnienie formularza będącego sprawozdaniem.

Miejsce akcji jest dowolne. Może być to boisko szkolne, sala gimnastyczna, korytarz, wejście
do szkoły itp. Oczywiście celem nie jest wymyślenie jak najdziwniejszej lokalizacji, lecz
dobranie jej do możliwości i warunków. Nietypowe miejsce może być atrakcją i odmianą dla
uczniów.