Bezpieczna Szkoła

Bezpieczna Szkoła

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Uczniów!

W trosce o dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci prosimy o zwracanie uwagi
na sytuacje i zachowania niepożądane. Wszelkie wątpliwości i zapytania należy kierować do wychowawcy lub dyrektora szkoły

Przypominamy również, że procedury postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu uczniów i pracowników znajdują się w dokumentach szkoły.
Polecamy i prosimy o zapoznanie się z dokumentem: Bezpieczna szkoła